Alla ska kunna producera sin egen el

Vi hjälper Dig som ser möjligheterna på Ditt tak eller på Din mark

Vi erbjuder

Energilösningar för privatpersoner, företag, lantbruk och bostadsrättsföreningar

Privatpersoner

Möjligheten att få bidrag via "Grön Teknik" skapar förutsättningar för flera privatpersoner att ta kontroll över sin energi kostnad samt sälja sin överskotts el för bättre totalekonomi. Bankerna är positivt inställda till att finansiera denna typ av anläggning

Företag

Många företag har en outnyttjad yta på sina tak som det är möjligt att använda för att sänka sina energikostnader med hjälp av solceller

Lantbruk

En lantbrukare har ofta stora outnyttjade tak som man kan använda till energiproduktion. På många gårdar finns också lämpliga marginalmarker där vanlig jordbruksproduktion inte är möjlig eller olönsam och kan istället användas till markbaserad energiproduktion

Bostadsrättsföreningar

Att få kontroll på föreningens energikostnader är i dessa tider otroligt viktigt för medlemmarnas ekonomi. Solceller kan hjälpa er med detta samt att även bidra till en grön omställning i samhället

Vi är medlemmar i Svensk Solenergi

Som medlemsföretag följer vi Svensk Solenergi´s stadgar och har skrivit under deras uppförandekod för en hög standard på solcellsinstallationer och en trygg arbetsmiljö